Regular expression instances commonly used in javascript

  • 2020-03-30 03:00:34
  • OfStack

This site before a lot of common JavaScript regular expression instances, are their own use, now put out to share with you. 
    function strlen(str)   
    {   
        var i;   
        var len;   

        len = 0;   
        for (i=0;i<str.length;i++)   
        {   
            if (str.charCodeAt(i)>255) len+=2; else len++;   
        }   
        return len;   
    }   
        


 
    function f_check_number(obj)   
    {          
        if (/^d+$/.test(obj.value))   
        {   
           return true;   
        }    
        else    
        {   
           f_alert(obj," Please enter a number ");   
           return false;   
        }   
    }   
        


 
    function f_check_naturalnumber(obj)   
    {          
        var s = obj.value;   
        if (/^[0-9]+$/.test( s ) && (s > 0))   
        {   
           return true;   
        }    
        else    
        {   
            f_alert(obj," Please enter a natural number ");   
            return false;   
        }   
    }   
        


 
    function f_check_integer(obj)   
    {          
        if (/^(+|-)?d+$/.test( obj.value ))    
        {   
           return true;   
        }    
        else    
        {   
            f_alert(obj," Please enter an integer ");   
            return false;   
        }   
    }   
        


 
    function f_check_float(obj)   
    {          
        if (/^(+|-)?d+($|.d+$)/.test( obj.value ))    
        {   
           return true;   
        }    
        else    
        {   
            f_alert(obj," Please enter real Numbers ");   
           return false;   
        }   
    }   
        


 
    function f_check_double(obj){   
        var numReg;   
        var value = obj.value;   
        var strValueTemp, strInt, strDec;      
        var dtype = obj.eos_datatype;   
        var pos_dtype = dtype.substring(dtype.indexOf("(")+1,dtype.indexOf(")")).split(",");   
        var len = pos_dtype[0], prec = pos_dtype[1];   
        try  
        {          
            numReg =/[-]/;   
            strValueTemp = value.replace(numReg, "");   
            numReg =/[+]/;   
            strValueTemp = strValueTemp.replace(numReg, "");   
            //Integer    
            if(prec==0){   
                numReg =/[.]/;   
                if(numReg.test(value) == true){   
                    f_alert(obj, " The input must be of integer type ");   
                    return false;      
                }              
            }          
            if(strValueTemp.indexOf(".") < 0 ){   
                if(strValueTemp.length >( len - prec)){   
                    f_alert(obj, " Integer bits cannot be exceeded "+ (len - prec) +" position ");   
                    return false;   
                }          
            }else{   
                strInt = strValueTemp.substr( 0, strValueTemp.indexOf(".") );          
                if(strInt.length >( len - prec)){   
                    f_alert(obj, " Integer bits cannot be exceeded "+ (len - prec) +" position ");   
                    return false;   
                }   
                strDec = strValueTemp.substr( (strValueTemp.indexOf(".")+1), strValueTemp.length );    
                if(strDec.length > prec){   
                    f_alert(obj, " The decimal places cannot be exceeded "+  prec +" position ");   
                    return false;   
                }          
            }          
            return true;   
        }catch(e){   
            alert("in f_check_double = " + e);   
            return false;   
        }      
    }   
        


 
    function f_check_interval(obj)   
    {   
        var value = parseFloat(obj.value);   

        var dtype = obj.eos_datatype;   
        var pos_dtype = dtype.substring(dtype.indexOf("(")+1,dtype.indexOf(")")).split(",");   

        var minLimit = pos_dtype[0];   
        var maxLimit = pos_dtype[1];   
        var minVal = parseFloat(pos_dtype[0]);   
        var maxVal = parseFloat(pos_dtype[1]);    

        if(isNaN(value))   
        {   
            f_alert(obj, " The value must be a number ");   
            return false;   
        }   
        if((isNaN(minVal) && (minLimit != "-")) || (isNaN(maxVal) && (maxLimit != "+")))   
        {   
            f_alert(obj, " The boundary value must be numeric or - , +");   
            return false;   
        }   

        if(minLimit == "-" && !isNaN(maxVal))   
        {   
            if(value > maxVal)   
            {   
                f_alert(obj, " Value cannot exceed " + maxVal);   
                return false;   
            }   
        }   

        if(!isNaN(minVal) && maxLimit == "+")   
        {          
            if(value < minVal)   
            {   
                f_alert(obj, " Value cannot be less than " + minVal);   
                return false;   
            }   
        }   

        if(!isNaN(minVal) && !isNaN(maxVal))   
        {   
            if(minVal > maxVal)   
            {   
                f_alert(obj, " The starting value " + minVal + " Cannot be greater than the termination value " + maxVal);   
            }else  
            {   
                if(!(value <= maxVal && value >= minVal))   
                {   
                    f_alert(obj, " Value should be in " + minVal + " and " + maxVal + " between ");   
                    return false;   
                }   
            }   
        }   
        return true;   
    }   
        


 
    function f_check_zh(obj){   
        if (/^[u4e00-u9fa5]+$/.test(obj.value)) {   
          return true;   
        }   
        f_alert(obj," Please enter Chinese characters ");   
        return false;   
    }   
        


 
    function f_check_lowercase(obj)   
    {          
        if (/^[a-z]+$/.test( obj.value ))    
        {   
           return true;   
        }    
        f_alert(obj," Please enter lowercase English letters ");   
        return false;   
    }   
        


 
    function f_check_uppercase(obj)   
    {          
        if (/^[A-Z]+$/.test( obj.value ))    
        {   
           return true;   
        }    
        f_alert(obj," Please enter capital English letters ");   
        return false;   
    }   
        


 
    function f_check_letter(obj)   
    {          
        if (/^[A-Za-z]+$/.test( obj.value ))    
        {   
           return true;   
        }    
        f_alert(obj," Please enter English letters ");   
        return false;   
    }   
        


 
    function f_check_ZhOrNumOrLett(obj){    //Determining whether a Chinese character, letter, or number is written & PI;  
        var regu = "^[0-9a-zA-Zu4e00-u9fa5]+$";      
        var re = new RegExp(regu);   
        if (re.test( obj.value )) {   
          return true;   
        }   
        f_alert(obj," Please enter Chinese characters, letters or Numbers ");   
        return false;   
    }   
        


 
    function f_check_IP(obj)    
    {    
        var re=/^(d+).(d+).(d+).(d+)$/; //A regular expression & NBSP; that matches IP addresses;  
        if(re.test( obj.value ))   
        {   
            if(   RegExp.$1<=255 && RegExp.$1>=0 
    &&RegExp.$2<=255 && RegExp.$2>=0 
    &&RegExp.$3<=255 && RegExp.$3>=0  
    &&RegExp.$4<=255 && RegExp.$4>=0 )
    {
     return true;
    } 
        }   
        f_alert(obj," Please enter a valid computer IP address ");   
        return false;    
    }   
        


 
    function f_check_port(obj)   
    {   
        if(!f_check_number(obj))   
            return false;   
        if(obj.value < 65536)   
            return true;   
        f_alert(obj," Please enter a valid computer IP Address port number ");   
        return false;    
    }   
        


 
    function f_check_URL(obj){     
        var myReg = /^((http:[/][/])?w+([.]w+|[/]w*)*)?$/;    
        if(myReg.test( obj.value )) return true;    
        f_alert(obj," Please enter a valid web address ");   
        return false;    
    }   
        


 
    function f_check_email(obj){     
        var myReg = /^([-_A-Za-z0-9.]+)@([_A-Za-z0-9]+.)+[A-Za-z0-9]{2,3}$/;    
        if(myReg.test( obj.value )) return true;    
        f_alert(obj," Please enter a valid email address ");   
        return false;    
    }   
        


 
    function f_check_mobile(obj){      
        var regu =/(^[1][3][0-9]{9}$)|(^0[1][3][0-9]{9}$)/;   
        var re = new RegExp(regu);   
        if (re.test( obj.value )) {   
          return true;   
        }   
        f_alert(obj," Please enter the correct mobile phone number ");   
        return false;      
    }   
        


 
    function f_check_phone(obj)    
    {   
        var regu =/(^([0][1-9]{2,3}[-])?d{3,8}(-d{1,6})?$)|(^([0][1-9]{2,3})d{3,8}((d{1,6}))?$)|(^d{3,8}$)/;    
        var re = new RegExp(regu);   
        if (re.test( obj.value )) {   
          return true;   
        }   
        f_alert(obj," Please enter the correct telephone number ");   
        return false;   
    }   
        


 
    function f_check_zipcode(obj)   
    {   
        if(!f_check_number(obj))   
            return false;   
        if(obj.value.length!=6)   
        {   
            f_alert(obj," Zip code length must be 6 position ");   
            return false;   
        }   
        return true;   
    }   
        


 
    function f_check_userID(obj)   
    {   
        var userID = obj.value;   
        if(userID.length > 20)   
        {   
            f_alert(obj,"ID Length cannot be greater than 20");   
            return false;   
        }   

        if(!isNaN(userID.charAt(0)))   
        {   
            f_alert(obj,"ID The first character cannot be a number ");   
            return false;   
        }   
        if(!/^w{1,20}$/.test(userID))    
        {   
            f_alert(obj,"ID It can only be composed of Numbers, letters, and underscores ");   
            return false;   
        }   
        return true;   
    }   
        


 
    function f_check_IDno(obj)   
    {    
        var aCity={11:" Beijing ",12:" tianjin ",13:" hebei ",14:" shanxi ",15:" Inner Mongolia ",21:" liaoning ",22:" Ji Lin ",23:" heilongjiang ",31:" Shanghai ",32:" jiangsu ",33:" zhejiang ",34:" anhui ",35:" fujian ",36:" jiangxi ",37:" shandong ",41:" henan ",42:" hubei ",43:" hunan ",44:" guangdong ",45:" guangxi ",46:" hainan ",50:" chongqing ",51:" sichuan ",52:" guizhou ",53:" yunnan ",54:" Tibet ",61:" shaanxi ",62:" gansu ",63:" qinghai ",64:" ningxia ",65:" xinjiang ",71:" Taiwan ",81:" Hong Kong ",82:" Macau ",91:" foreign "};   

        var iSum = 0;   
        var info = "";   
        var strIDno = obj.value;   
        var idCardLength = strIDno.length;     
        if(!/^d{17}(d|x)$/i.test(strIDno)&&!/^d{15}$/i.test(strIDno))    
        {   
            f_alert(obj," Illegal id number ");   
            return false;   
        }   

        //In the latter operation, x corresponds to the number 10, so that translates to a ;  
        strIDno = strIDno.replace(/x$/i,"a");   

        if(aCity[parseInt(strIDno.substr(0,2))]==null)   
        {   
            f_alert(obj," Illegal region ");   
            return false;   
        }   

        if (idCardLength==18)   
        {   
            sBirthday=strIDno.substr(6,4)+"-"+Number(strIDno.substr(10,2))+"-"+Number(strIDno.substr(12,2));   
            var d = new Date(sBirthday.replace(/-/g,"/"))   
            if(sBirthday!=(d.getFullYear()+"-"+ (d.getMonth()+1) + "-" + d.getDate()))   
            {          
                f_alert(obj," Illegal birthday ");   
                return false;   
            }   

            for(var i = 17;i>=0;i --)   
                iSum += (Math.pow(2,i) % 11) * parseInt(strIDno.charAt(17 - i),11);   

            if(iSum%11!=1)   
            {   
                f_alert(obj," Illegal id number ");   
                return false;   
            }   
        }   
        else if (idCardLength==15)   
        {   
            sBirthday = "19" + strIDno.substr(6,2) + "-" + Number(strIDno.substr(8,2)) + "-" + Number(strIDno.substr(10,2));   
            var d = new Date(sBirthday.replace(/-/g,"/"))   
            var dd = d.getFullYear().toString() + "-" + (d.getMonth()+1) + "-" + d.getDate();      
            if(sBirthday != dd)   
            {   
                f_alert(obj," Illegal birthday ");   
                return false;   
            }   
        }   
        return true;    
    }   
        


 
    function f_check_formatStr(obj)   
    {   
        var str = obj.value;   
        var dtype = obj.eos_datatype;   
        var regu = dtype.substring(dtype.indexOf("(")+1,dtype.indexOf(")"));    //Specified regular expression & NBSP;  
        var re = new RegExp(regu);   
        if(re.test(str))   
            return true;   
        f_alert(obj , " Does not meet the specified regular expression requirements ");   
        return false;      
    }   
        

/*
 Function: determine if it is a date ( format :yyyy years MM month dd day ,yyyy-MM-dd,yyyy/MM/dd,yyyyMMdd)
 Message: did not enter or entered the date format error! 
 Use: f_check_date(obj)
 Returns: bool
*/
 
    function f_check_date(obj)   
    {   
        var date = Trim(obj.value);   
        var dtype = obj.eos_datatype;   
        var format = dtype.substring(dtype.indexOf("(")+1,dtype.indexOf(")"));  //Date format & NBSP;  
        var year,month,day,datePat,matchArray;   

        if(/^(y{4})(-|/)(M{1,2})2(d{1,2})$/.test(format))   
            datePat = /^(d{4})(-|/)(d{1,2})2(d{1,2})$/;   
        else if(/^(y{4})( years )(M{1,2})( month )(d{1,2})( day )$/.test(format))   
            datePat = /^(d{4}) years (d{1,2}) month (d{1,2}) day $/;   
        else if(format=="yyyyMMdd")   
            datePat = /^(d{4})(d{2})(d{2})$/;   
        else  
        {   
            f_alert(obj," Wrong date format ");   
            return false;   
        }   
        matchArray = date.match(datePat);   
        if(matchArray == null)    
        {   
            f_alert(obj," Incorrect date length , Or a date with a non-numeric symbol ");   
            return false;   
        }   
        if(/^(y{4})(-|/)(M{1,2})2(d{1,2})$/.test(format))   
        {   
            year = matchArray[1];   
            month = matchArray[3];   
            day = matchArray[4];   
        } else  
        {   
            year = matchArray[1];   
            month = matchArray[2];   
            day = matchArray[3];   
        }   
        if (month < 1 || month > 12)   
        {                
            f_alert(obj," Month should be 1 to 12 The integer ");   
            return false;   
        }   
        if (day < 1 || day > 31)   
        {   
            f_alert(obj," The days of each month should be 1 to 31 The integer ");   
            return false;   
        }        
        if ((month==4 || month==6 || month==9 || month==11) && day==31)   
        {   
            f_alert(obj," The month does not exist 31 No. ");   
            return false;   
        }        
        if (month==2)   
        {   
            var isleap=(year % 4==0 && (year % 100 !=0 || year % 400==0));   
            if (day>29)   
            {                  
                f_alert(obj,"2 Month up to 29 day ");   
                return false;   
            }   
            if ((day==29) && (!isleap))   
            {                  
                f_alert(obj," A leap year 2 Month is 29 day ");   
                return false;   
            }   
        }   
        return true;   
    }   
        

/*
 Function: the format of the calibration is yyyy years MM month dd day HH when mm points ss seconds ,yyyy-MM-dd HH:mm:ss,yyyy/MM/dd HH:mm:ss,yyyyMMddHHmmss
 Message: not entered or entered the time format error 
 Use: f_check_time(obj)
 Returns: bool
*/
 
    function f_check_time(obj)   
    {   
        var time = Trim(obj.value);   
        var dtype = obj.eos_datatype;   
        var format = dtype.substring(dtype.indexOf("(")+1,dtype.indexOf(")"));  //Date format & NBSP;  
        var datePat,matchArray,year,month,day,hour,minute,second;   

        if(/^(y{4})(-|/)(M{1,2})2(d{1,2}) (HH:mm:ss)$/.test(format))   
            datePat = /^(d{4})(-|/)(d{1,2})2(d{1,2}) (d{1,2}):(d{1,2}):(d{1,2})$/;   
        else if(/^(y{4})( years )(M{1,2})( month )(d{1,2})( day )(HH when mm points ss seconds )$/.test(format))   
            datePat = /^(d{4}) years (d{1,2}) month (d{1,2}) day (d{1,2}) when (d{1,2}) points (d{1,2}) seconds $/;   
        else if(format == "yyyyMMddHHmmss")   
            datePat = /^(d{4})(d{2})(d{2})(d{2})(d{2})(d{2})$/;   
        else  
        {   
            f_alert(obj," Wrong date format ");   
            return false;   
        }   
        matchArray = time.match(datePat);   
        if(matchArray == null)    
        {   
            f_alert(obj," Incorrect date length , Or a date with a non-numeric symbol ");   
            return false;   
        }   
        if(/^(y{4})(-|/)(M{1,2})2(d{1,2}) (HH:mm:ss)$/.test(format))   
        {   
            year = matchArray[1];   
            month = matchArray[3];   
            day = matchArray[4];   
            hour = matchArray[5];   
            minute = matchArray[6];   
            second = matchArray[7];   
        } else  
        {   
            year = matchArray[1];   
            month = matchArray[2];   
            day = matchArray[3];   
            hour = matchArray[4];   
            minute = matchArray[5];   
            second = matchArray[6];   
        }   
        if (month < 1 || month > 12)   
        {                
            f_alert(obj," Month should be 1 to 12 The integer ");   
            return false;   
        }   
        if (day < 1 || day > 31)   
        {              
            f_alert(obj," The days of each month should be 1 to 31 The integer ");   
            return false;   
        }        
        if ((month==4 || month==6 || month==9 || month==11) && day==31)   
        {            
            f_alert(obj," The month does not exist 31 No. ");   
            return false;   
        }        
        if (month==2)   
        {   
            var isleap=(year % 4==0 && (year % 100 !=0 || year % 400==0));   
            if (day>29)   
            {                  
                f_alert(obj,"2 Month up to 29 day ");   
                return false;   
            }   
            if ((day==29) && (!isleap))   
            {                  
                f_alert(obj," A leap year 2 Month is 29 day ");   
                return false;   
            }   
        }   
        if(hour<0 || hour>23)   
        {   
            f_alert(obj," The hour should be 0 to 23 The integer ");   
            return false;   
        }   
        if(minute<0 || minute>59)   
        {   
            f_alert(obj," Points should be 0 to 59 The integer ");   
            return false;   
        }   
        if(second<0 || second>59)   
        {   
            f_alert(obj," Second is supposed to be 0 to 59 The integer ");   
            return false;   
        }   
        return true;   
    }   
        


 
    function isVisible(obj){   
        var visAtt,disAtt;   
        try{   
            disAtt=obj.style.display;   
            visAtt=obj.style.visibility;   
        }catch(e){}   
        if(disAtt=="none" || visAtt=="hidden")   
            return false;   
        return true;   
    }   
        


 
    function checkPrVis(obj){   
        var pr=obj.parentNode;   
        do{   
            if(pr == undefined || pr == "undefined") return true;   
            else{   
                if(!isVisible(pr)) return false;   
            }   
        }while(pr=pr.parentNode);   
        return true;   
    }   
        


 
    function f_alert(obj,alertInfo)   
    {   
        var caption = obj.getAttribute("eos_displayname");   
        if(caption == null)   
            caption = "";   
        alert(caption + " : " + alertInfo + " ! ");    
        obj.select();   
        if(isVisible(obj) && checkPrVis(obj))   
            obj.focus();   
    }   
        


 
    function isnull(str)   
    {   
        var i;   
        if(str.length == 0)   
            return true;   
        for (i=0;i<str.length;i++)   
        {   
            if (str.charAt(i)!=' ')    
                return false;   
        }   
        return true;   
    }   
        


 
    function checkInput(object)   
    {   
        var image;   
        var i;   
        var length;   

        if(object.eos_maxsize + "" != "undefined") length = object.eos_maxsize;   
        else length = 0;   

        if (object.eos_isnull=="true" && isnull(object.value))  return true;   

          
        if(length != 0 && strlen(object.value) > parseInt(length)) {   
                f_alert(object, " Beyond the maximum length " + length);   
                return false;   
        }    
          
        else {   
            if (object.eos_datatype + "" != "undefined")   
            {          

                var dtype = object.eos_datatype;   
                var objName = object.name;   
                //If the type name is followed by a parenthesis, the string before the parenthesis is considered the check type & PI;  
                if(dtype.indexOf("(") != -1)   
                    dtype = dtype.substring(0,dtype.indexOf("("));   
                //Check & NBSP according to the check type of the page element;  
                try{   
                    if(eval("f_check_" + dtype + "(object)") != true)   
                        return false;   
                }catch(e){return true;}   
                  
                if(objName.substring((objName.length-3),objName.length)=="min")   
                {   
                    var objMaxName = objName.substring(0, (objName.length-3)) + "max";   
                    if(document.getElementById(objMaxName) != undefined && document.getElementById(objMaxName) != "undefined" )   
                    {   
                        if(checkIntervalObjs(object, document.getElementById(objMaxName)) != true)   
                            return false;                      
                    }   
                }              
            }   
        }   
        return true;   
    }   
        


 
    function checkForm(myform)   
    {   
        var i;   
        for (i=0;i<myform.elements.length;i++)   
        {   
                    
            if (myform.elements[i].eos_displayname + "" == "undefined") continue;   
              
            if (myform.elements[i].eos_isnull=="false" && isnull(myform.elements[i].value)){   
                f_alert(myform.elements[i]," Can't be empty ");   
                return false;   
            }          
              
            if (checkInput(myform.elements[i])==false)   
                return false;                  
        }   
        return true;   
    }   
        


 
    function checkIntervalObjs(obj1 , obj2)   
    {      
        var caption1 = obj1.getAttribute("eos_displayname");   
        var caption2 = obj2.getAttribute("eos_displayname");   
        var val1 = parseFloat(obj1.value);   
        var val2 = parseFloat(obj2.value);   
        //Elements with non-custom attributes are ignored & cake;  
        if (obj1.eos_displayname + "" == "undefined" || obj2.eos_displayname + "" == "undefined") {   
            return false;   
        }   
        //Comparison of date types & NBSP;  
        if(f_check_date(obj1) == true && f_check_date(obj2) == true){   
            var dtype = obj1.eos_datatype;   
            var format = dtype.substring(dtype.indexOf("(")+1,dtype.indexOf(")"));  //Date format & NBSP;  
            val1 = getDateByFormat(obj1.value, format);   
            dtype = obj2.eos_datatype;   
            format = dtype.substring(dtype.indexOf("(")+1,dtype.indexOf(")"));  //Date format & NBSP;  
            val2 = getDateByFormat(obj2.value, format);   
            if(val1 > val2){   
            obj2.select();   
            if(isVisible(obj) && checkPrVis(obj))   
                obj2.focus();   
            alert(caption1 + " The start date cannot be greater than its end date! ");   
            return false;   
            }   
        }   
        //Comparison of number types & NBSP;  
        if((isNaN(val1) && !isnull(val1)) || (isNaN(val2) && !isnull(val2))){   
            alert(caption1 + " Not all of the values of the Numbers can not be compared! ");   
            return false;   
        }   
        if(val1 > val2){   
            obj2.select();   
            if(isVisible(obj) && checkPrVis(obj))   
                obj2.focus();   
            alert(caption1 + " The starting value of can not be greater than its ending value! ");   
            return false;   
        }   
        return true;   
    }   
        
 

 
    function getDateByFormat(str){   
        var dateReg,format;   
        var y,M,d,H,m,s,yi,Mi,di,Hi,mi,si;   
        if((arguments[1] + "") == "undefined") format = "yyyy-MM-dd HH:mm:ss";   
        else format = arguments[1];   
        yi = format.indexOf("yyyy");   
        Mi = format.indexOf("MM");   
        di = format.indexOf("dd");   
        Hi = format.indexOf("HH");   
        mi = format.indexOf("mm");   
        si = format.indexOf("ss");   
        if(yi == -1 || Mi == -1 || di == -1) return null;   
        else{   
            y = parseInt(str.substring(yi, yi+4));   
            M = parseInt(str.substring(Mi, Mi+2));   
            d = parseInt(str.substring(di, di+2));   
        }   
        if(isNaN(y) || isNaN(M) || isNaN(d)) return null;   
        if(Hi == -1 || mi == -1 || si == -1) return new Date(y, M-1, d);   
        else{   
            H = str.substring(Hi, Hi+4);   
            m = str.substring(mi, mi+2);   
            s = str.substring(si, si+2);   
        }   
        if(isNaN(parseInt(y)) || isNaN(parseInt(M)) || isNaN(parseInt(d))) return new Date(y, M-1, d);   
        else return new Date(y, M-1, d,H, m, s);   
    }   
        


 
    function LTrim(str){   
        var whitespace = new String(" tnr"
                

Related articles: